Back2Eden

Final de proiect!
Image

Proiect transdisciplinar
pentru
Gimnaziu și Liceu

Trăim într-un secol agitat în care lucrurile par scăpate de sub control. Majoritatea oamenilor fiind nevoiți să trăiască în centre urbane, au pierdut contactul cu mediul natu-ral în care au fost așezați la începuturile istoriei. Totuși, în ciuda miilor de ani ce ne des-part de punctul 0 al existenței umane, natura încă își descoperă frumusețea, iar cercetăto-rului atent îi vorbește chiar despre Creatorul său. Știința, alături de religie, ne oferă o înţelegere mai bună şi mai sensibilă a lumii care ne înconjoară, a locului pe care îl ocu-păm în ea şi a sensului şi destinului nostru final. În plus, educația poate contribui la dezvoltare armonioasă a elevului, ce implică domeniile: fizic, mental și spiritual. „Sistemul de educație instituit la începutul lumii trebuia să fie un model pentru om de-a lungul în-tregii perioade de timp din viitor. Ca o ilustrație a principiilor Sale, în Eden, căminul primi-lor noștri părinți, a fost înființată o școală model. Grădina Edenului era sala de clasă, natura era manualul, Creatorul Însuși era învățătorul și părinții familiei omenești erau stu-denții.”(Educație, E.G.White)

Prin implementarea proiectului educaţional „BACK2EDEN”, elevii și profesorii implicați își propun identificarea dovezilor proiectării inteligente, descoperirea frumuseții intenționate în creație și cercetarea diferitelor sisteme educaționale și a influenței acestora asupra spi-ritualității elevilor.