Profesori
0
Personal auxiliar
0
Personal nedidactic
0

Echipa


Echipă managerială


Image

Manea Livia

Director

Profesor educație plastică Gimnaziu și Liceu

livia.manea@gmail.com

Licență în Arte plastice și decorative specializarea Design – Universitatea George Enescu Iași. Profesor educație plastică, Grad didactic: I

Master în Management Educațional și Comunicare Instituțională – Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Doctorat în Științe ale Educației – Universitatea din București

Grad didactic: I

Radomir Rodica

Director adjunct

Prof. înv. primar - Clasa a III-a C

rodica_radomir@yahoo.com

Colegiul Universitar Pedagogic de Institutori Spiru Haret

Conversie Pedagogia Învățământului primar – Universitatea Valahia

Grad didactic: Gradul I


Image
Image

Iordan David Tiberiu

Capelan

Prof. Religie

tiberiuiordan@scoalamionescu.ro

Facultatea de Științe Politice, Universitatea București

Teologie Adventistă Pastorală, Universitatea Adventus, Cernica

Master of Arts in Religion, Andrews University

Grad didactic: DebutantGrădiniță

Bălașa Lidia

Prof. înv. preșcolar - Grupa mijlocie Furnicuțe

lidia_lida79yahoo.com

Facultatea de Litere - Craiova

Universitatea Craiova - Sectia Istorie

Grad didactic: Gradul IImage

Image

Brînzea Bianca Alina

Prof. înv. preșcolar - Grupa mică Buburuze

bianca47.bb@gmail.com

Licență în Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar – Universitatea Adventus Cernica

Masterand – Inovare, învățare și coaching în educație, Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Grad didactic: Definitivat


Cioflan Simona

Prof. înv. preșcolar - Grupa Mijlocie Pestisori

simonacioflan5@gmail.com

Licență în Pedagogia învățământului primar și preșcolar - Universitatea Adventus

Grad didactic : definitivat


Image
Image

Enache Raluca

Prof. înv. preșcolar - Grupa Mare Fluturașii

enache.raluca@credis-virtual.net

Licență în Pedagogia învățământului primar și preșcolar – Universitatea din București

Master în Consiliere școlară și dezvoltarea carierei, Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Grad didactic: Definitivat


Vațe Alina Raluca

Prof.înv. preșcolar - Grupa Mare - Ursuleții

raluca.vate@yahoo.com

Licență în Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Universitatea din Pitești

Grad didactic – Debutant


Image
Image

Fricosu Lucica

Prof. înv. preșcolar

lucicafricosu@yahoo.com

Licență în Pedagogia învățământului primar și preșcolar – Universitatea București

Facultatea de psihologie și științe ale educației

Grad didactic – Debutant


Homeghi Iuliana

Educator specializat - Certificat de absolvire

 
 

Panait Ana

Personal curățenie


Școala Primară

Andreica Violeta

Prof. înv. primar  - Clasa Pregătitoare A

violeta.andreica@gmail.com

Universitatea Craiova

Licență în Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Grad didactic : Definitivat


Image
Image

Codescu Tabita

Prof. înv. primar  - Clasa I C

tabymbarbu@yahoo.com

Liceul Pedagogic Carol I, Câmpulung Muscel

Licență în Filologie - Specializare Franceză - Română, Universitatea din Pitești

Grad didactic : II


Ghejan Camelia

Prof. înv. primar - Clasa I B

camighejan@gmail.com

Colegiul de Institutori – Universitatea din Pitești

Licență în Pedagogia învățământului primar – Universitatea București

Masterand în Educație la Universitatea Montemorelos, Mexic

Grad didactic: Gradul I


Image
Image

Luca Emilia Carmen

Prof. înv. primar - Clasa II B

sanzianaluca@yahoo.com

Licență în Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar – Universitatea Adventus din Cernica

Licență în Sociologie–Psihologie – Universitatea Spiru Haret București

Grad didactic: Definitivat


Maftei Mihaela

Prof. Înv. Primar - Clasa I A

MIHAelamaftei14@yahoo.com

Licență în Pedagogia învățământului primar și preșcolar - Universitatea din București

Grad didactic: Definitivat


Image
Image

Nițescu Elena

Prof. înv. primar - Clasa III A

elena.nitescu@ymail.com

Colegiul Universitar Pedagogic de Institutori – Universitatea ”Spiru Haret”

Conversie în Pedagogia învățământului primar – Universitatea Valahia

Grad didactic: Grad II


Noață Rebeca

Prof. înv. primar - Clasa IV A

rebecaandreea825@yahoo.com

Licență în Pedagogia învățământului primar și preșcolar – Universitatea Adventus Cernica

Masterand – Inovare, învățare și coaching în educație, Universitatea București

Grad didactic: Debutant


Image
Image

Porojan Lavinia

Prof. înv. primar - Clasa IV B

lavinia.porojan@yahoo.com

Colegiul Universitar de Institutori – Specializarea Învățătoare

Absolventă Universitatea București - Specializarea Psihopedagogie Specială

Pedagog de recuperare – Centrul Român de Intervenție Socială și Psihoterapeutică, Iași

Grad didactic: Definitivat


Raicu Gabriela

Prof. înv. primar - Clasa III B

raicugabriela10@yahoo.com

Licență în Pedagogia învățământului primar și preșcolar – Universitatea din Pitești

Grad didactic: Gradul II


Image
Image

Rață Olivia Ada

Prof. înv. primar - Clasa Pregătitoare B

adaoliviar@gmail.com

Licență în Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar – Universitatea Adventus Cernica

Grad didactic: Definitivat


Rotaru Raluca

Prof. înv. primar - Clasa II A

raluca.path@gmail.com

Licență în Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar – Universitatea Adventus Cernica

Master în Educație presecundară. Politici și strategii de dezvoltare –  Universitatea București

Grad didactic: Gradul II


Image
Image

Sarău Adina

Prof. înv. primar - Clasa Pregătitoare C

cossdiana21@yahoo.com

Universitatea Româno-Americană

Facultatea de Studii ale Integrării Economice Europene

Master Consultanță în Management, Academia de Studii Economice

Grad didactic: Debutant


Voinea Ileana

Pedagog Școlar

Școala Postliceală Anghel Saligny Proiectant Reparații și Restaurări Clădiri


Image

Școala Gimnazială

  • Limbă și Comunicare

Image

Călugăru Adina

Profesor Limba și literatura română

adinaro@yahoo.com

Universitatea „Al.I.Cuza”, Iași, Facultatea de Litere

Master în educație - Universitatea Montemorelos

Grad didactic – Grad I


Corbu Lia

Profesor Limba și literatura română și Limba latină

liacorbu@gmail.com

Universitatea București Facultatea Litere -Teologie

Master în Teologie

Grad didactic – Definitivat


Image
Image

Manea Eliza Andreea

Profesor Limba și literatura română și Limba engleză, Dirigintă clasa a VII-a A

ell_izza@yahoo.com

Licență în Filologie specializarea Limba și literatura română–limba engleză - Universitatea București

Master în Lingvistica Limbii engleze. Metode și aplicații - Universitatea din București

Grad didactic – Debutant


Matei Mihaela

Profesor Limba engleză, Dirigintă clasa a VI-a C

michellematei80@gmail.com

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Licență în economie, Facultatea de Management

Master Anglo-American Intercultural Studies

Grad didactic – Definitivat


Image
Image

Petre Lizica

Profesor Limba română

petrelizica@gmail.com

Licența în limba și iteratura română Universitatea București

Master în Educație – Universitatea Montemorelos Mexic

Grad didactic: Gradul I


Șchiopu Constantin Grațiela

Profesor Limba Engleză - Diriginte Clasa a V-a B

gratiela282000@yahoo.com

Licență în Filologie specializarea limba și literatura engleză &limba și literatura română – Universitatea din Craiova

Master în Unitate și diversitate culturală în învățarea și predarea Limbii engleze în context european – Universitatea din Craiova

Doctorand în Educație – Universitatea Adventistă Montemorelos

Grad didactic: I


Image

  • Matematică, ştiinţe și tehnologii

Image

Ilie Liana Magdalena

Profesor Biologie, Ed. Tehnologică, Diriginte cls a IX-a

l.m_andreica@yahoo.com

Licență în Biologie – Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară

Master în Managementul Conservării Biodiversității – Facultatea de Horticultură, USAMV

Grad didactic: Debutant


Lungu Camelia Mihaiela

Profesor - Matematică

cameliamihaela.lungu@gmail.com

Licență în Matematică – Universitatea București

Grad didactic: II


Image
Image

Mitran Răzvan

Profesor - Fizică

mitranrazvan5@gmail.com

Universitatea "POLITEHNICA" din București

Licență în Științe inginerești aplicate

Master în Bioinginerie

Grad didactic: Debutant


Image

Răcilă Mariana

Profesor - Matematică și TIC

marriana.racila@gmail.com

Universitatea din Craiova

Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor

Facultatea de Științe

Licență în matematică-informatică

Licență în statistică social-economică

Master în Matematici aplicate

Master în economie

Grad didactic: II


Image

Tenea Daniela

Profesor - Chimie

violetadanielatenea@gmail.com

Facultatea de Chimie Industrială București

Licență în compuși macromoleculari

Grad didactic: Debutant


Tudor Alina

Profesor Matematică

alina.tudor12@yahoo.com

Licență în Matematică – Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea București

Master în Matematici aplicate în finanțe, asigurări și biostatistică, Universitatea București

Grad didactic – Definitivat


Image

  • Om și Societate

Burtescu Gabriel

Profesor Istorie, Educație socială, Diriginte cls. a VI-a A

Licență în Istorie – Universitatea Bucuresti

Licență în Teologie – Universitatea Adventus Cernica

Grad didactic : II


Image

Image

Georgescu Emanuela

Consilier Scolar

emanuelageorgescu@yahoo.com

Licență în Istorie – Universitatea Bucuresti

Licență în Teologie – Universitatea Adventus Cernica

Grad didactic : Definitivat


Image

Iarca Gabriel

gabiiarca@gmail.com

Facultatea de Relații Comerciale și Financiar Bancare

Licențiat în Economie

Master în Finanțe, Bănci, Asigurări

Licență în Teologie – Universitatea Adventus Cernica

Grad didactic : Debutant

Marin Alina

Profesor Geografie și Limba Franceză - Dirigintă clasele a V-a Shakeaspeare

alina_us2003@yahoo.com

Licență în Geografie–Limba și Literatura Franceză – Universitatea din București

Grad didactic: II


Image
Image

Stoica Lorena

Profesor Istorie, Limba Engleză, Dirigintă clasa a V-a A

sstoica.lorena@gmail.com

Licență în Istorie - Universitatea din București

Master Istorie și Civilizație - Universitatea din București

Doctor în Istorie - Universitatea din București

Atestat Limba Engleză - Colegiul Național "Mihai Eminescu"

Grad Didactic: Debutant


Tudor Lavinia

Profesor Religie

laviniatudor@yahoo.com

Licență în teologie Adventistă – Universitatea Adventus Cernica

Licență în Asistență socială – Universitatea din București

Master în Consiliere în asistență socială – Universitatea din București

Grad didactic: Definitivat


Image
Image

Vasilache Tiberiu

Profesor Religie și Educație tehnologică, Diriginte clasa a VI-a B

tibi.vasilache@gmail.com

Licență în Teologie – Universitatea Adventus Cernica

Master of Arts in Religion - Andrews University, SUA

Studii în curs de finalizare – Facultatea de Agricultură, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară

Grad didactic – Debutant


  • Arte


Image

Nițulescu Grațiela

Profesor de Educație muzicală, dirigintă clasa a VII-a B

gratiela_untea@yahoo.com

Licență Pedagogie muzicală - Universitatea Spiru Haret

Master în Management Educațional - Universitatea Tehnică de Construcții, București

Grad didactic: Debutant


Image

Niță Teodora

Profesor de Educație Plastică

teodorant@yahoo.com

Universitatea Națională de Arte

Licență în arte vizuale

Grad didactic: Debutant


  • Educație fizică și sport

Matei Abel Evelin

Profesor - Educație Fizică și Sport

evelinmatei7@yahoo.com

Licență în Educație fizică și sport – Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport

Master – Performanță în sport, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București

Grad didactic: debutant


Image
 

Matei Florina Cristina

Profesor - Educație Fizică și Sport

mateicristina7@yahoo.com

Licență în Kinetoterapie și Motricitate Specială – Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport

Masterandă – Nutriție și remodelare corporală, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport

Grad didactic: debutantPersonal auxiliar

Gadea Minodora

Administrator Financiar

Licență în Economie – Facultatea de Management Financiar Contabil București, Universitatea Spiru Haret


Image
Image

Serebrian Anca Irina

Secretar Școlar

Licență în Sociologie – Facultatea de Științe Sociale și Administrative, Universitatea Nicolae Titulescu


Toader Nicu

Administrator Patrimoniu

Licență în Economie – Facultatea de Științe Economice, Universitatea Hyperion din București


 

Personal nedidactic

Image

Bondar Dumitrescu Daniel

Agent pază

Certificat calificare Agent de pază și ordine

Licențiat în Arte – Facultatea de Muzică, Universitatea Spiru Haret din București

Grad didactic – Definitivat


Brateș Corina

Medic de medicină școlară

Licență în medicină generală - Universitatea Titu Maiorescu București


 
 

Crosman Nicoleta

Personal curatenie

Dumitrescu Luminita

Personal curățenie


 

Raducanu Mihaela

Personal curățenie

 
 

Răileanu Florica

Asistență medicală

Școala Sanitară Pitar Moș, Grad principal – pediatrie