Virează 3,5% din impozit.

POTI VIRA 3,5% DIN IMPOZITUL PLĂTIT DEJA PE SALARIU, ÎN FAVOAREA ȘCOLII NOASTRE ASTFEL:
1.Descarcă și completează formularul 230
2.La pct.I se completează toate rubricile cu datele personale complete din cartea de identitate;
3.La pct. III, subpunctul 2 se completează cu datele scolii (in formularul de la sectiunea Documente aceste date sunt deja completate) și cu suma ce urmează a fi virată (3,5% din impozitul pe anul 2019). În situația în care nu se cunoaște suma nu se va completa rubrica destinată acesteia, caz în care organul fiscal va calcula din baza de date, după CNP și va vira suma admisă, conform legii;
4.Se semnează la rubrica „Semnatură contribuabil”.
5.Depune formularul la Administratia Financiară de sector, sau la școală, pentru a fi depuse împreună cu altele.
Descarcă formularul 230