EDUCAŢIE PENTRU CARACTER! CARACTER PENTRU VIAŢĂ!


Oferta educațională a Liceului Teoretic ”Mihai Ionescu” se concretizează într-un pachet cu activități de bază care au statut obligatoriu și o serie de cursuri și servicii opționale pentru care se depun cereri individuale. Amprenta educației creștine începe cu întâlnirea de dimineață în care copiilor li se prezintă, într-un limbaj accesibil fiecărei vârste, valori creștine ambalate în povestiri, experiențe, studii de caz, etc., oferindu-le ocazia să cunoască, să dezbată și să ia decizii pentru viața lor. Pe tot parcursul zilei, personalul relaționează cu copiii într-un mod familiar și pozitiv pentru a crea ocazii de dezvoltare armonioasă, într-un cadru delimitat de reguli simple și clare stabilite pentru binele și securitatea tuturor.

Image

Grădiniță


Pentru învățământul preșcolar în anul școlar 2022-2023 grădinița noastră are alocate 4 grupe astfel: mică, mijlocie, mare, avansați.

Grupa                Locuri libere                 Vârsta de intrare

Mică                            7                              3 ani până la 31.12.2022 Mijlocie                       6                              4 ani până la 31.12.2022 Mare                           5                              5 ani până la 31.12.2022 Avansați                   10                              5 – 6 ani

Toată activitatea din grădiniță este abordată în spiritul valorilor creștine, prin care copiii sunt apreciați și stimulați să își dezvolte cunoștințele și abilitățile. Cele mai importante principii pe care ne propunem să le sădim în copii sunt:
         Autonomia;
         Încrederea;
         Ascultarea;
         Colaborarea;


Program

Programul unei zile de grădiniță începe la ora 8.00 cu primirea copiilor de către educatoare și acomodarea acestora. La ora 8.30 se servește micul dejun care poate fi contractat la grădiniță, sau adus de acasă. La ora 9.00 debutează activitatea educațională, care se desfășoară pe baza Curriculumului Național aprobat prin OMEC 4694/2019.


Proiect Pilot

Elementul de unicitate practicat în grădinița noastră este dat de proiectul pilot al povestirii continue, prin care copiii sunt colegi cu personaje de poveste create de educatoare, timp de un semestru. Toate activitățile sunt gândite ca parte din călătoria fascinantă în lumea poveștilor, astfel încât copii asociază conceptele mentale cu elemente materiale și astfel setează mai ușor cunoștințele, valorile și comportamentele.Limba Engleză

Limba engleză este integrată în predare de către educatoare, prin metodele CLILL și Jolly phonics.


After - school

La ora 12.00 se încheie activitățile educaționale și are loc pregătirea de plecare, sau servire a prânzului și trecerea în programul after-school. După masă, copiii au un timp de recreere și apoi, odihnă, până la ora 16.00. Timpul de recreere se petrece în curte și numai când este vreme foarte urâtă, în interior. Copiii care rămân după ora 16.00 la programul prelungit, sunt supravegheați la jocuri individuale și de grup. 


Cluburi

După amiaza au loc și cursurile opționale, dacă există cadrul necesar pentru desfășurarea lor – în perioada pandemiei, opționalele au fost suspendate. Cursurile opționale oferite sunt: gimnastică artistică – balet, kinetoterapie, limba engleză, limba germană, pian, lego, dezvoltare emoțională, la care se adaugă cursuri sugerate de părinți.


Echipa

Echipa angajată la grădiniță este creativă, dinamică și foarte unită, ceea ce face ca un copil care are o problemă sau o bucurie, să nu fie doar al unei educatoare, ci al tuturor. Grupele sunt, în general alocate unei educatoare pentru o perioadă de 3 ani, iar copiii care petrec mai mult de 3 ani în grădiniță, schimbă educatoarea în ultimul an, ceea ce face ca aceeași programă să fie nouă prin abordare și prin noile legături din grupă.


Image
Image

Primară


Nivelul primar este privit ca o construcție din două trepte: clasa pregătitoare + clasele I-II și clasele III-IV,  în care prima treaptă așază achizițiile fundamentale necesare cerințelor educaționale, iar cea de a doua dezvoltă capacitățile de bază și fixează valorile educaționale . Învățarea este de tip concentric, condusă astfel de la simplu la complex și oferă elevilor posibilitatea dezvoltării pe mai multe planuri: academic, social și moral-spiritual.

În anul școlar 2021-2022, nivelul primar are alocat un număr de 13 clase astfel:

Clasa                                  Număr clase              Număr total locuri                  Număr locuri libere

Clasa pregătitoare           3 clase                           60                                                    60

Clasa I                                  3 clase                           60                                                     2

Clasa a II-a                          2 clase                          36                                                      0

Clasa a III-a                         2 clase                          40                                                      1

Clasa a IV-a                         3 clase                          58                                                      0

Abordarea Educațională


Curriculum Național

Abordarea educațională este diversă, manifestându-se prin îmbinarea metodelor tradiționale eficiente pentru sala de clasă, cu metodele moderne menite să capteze atenția, să crească motivația, să dezvolte colaborarea , dar și gândirea critică. În fiecare etapă se alocă timp pentru observarea tipului de intervenție necesar, astfel încât educația să fie particularizată de la nevoile clasei, la cerințele individuale.  Pentru educația formală se aleg manualele și auxiliarele cotate cel mai bine, iar pe lângă acestea se adaugă materiale suplimentare la decizia cadrelor didactice. Printre cele mai eficiente practici de fixare a cunoștințelor se numără abordarea pe bază de proiecte cu termen limitat în cadrul disciplinelor și de proiecte transcurriculare de-a lungul unui semestru.


Clasa Pregătitoare

În clasa pregătitoare elevii se familiarizează cu mediul școlar într-o manieră prietenoasă, cu disciplina și programul școlar, în care dominanta principală este jocul prin care învață  cititul, scrierea și calculele matematice simple. O mare parte din program este alocată formării personalității și dezvoltării artistice și motrice.


Clasele I - II

Clasele I și II sunt esențiale pentru formarea deprinderilor de muncă zilnică iar dozarea efortului se face treptat.


Clasele III - IV

Clasele III și IV sunt menite să îmbogățească spectrul învățării, să motiveze elevii pentru descoperirea și dezvoltarea hoby-urilor care țin de disciplinele școlare și pentru concentrarea pe studiu individual și colaborativ. 


Educația nonformală

În planul nonformal, elevii sunt stimulați să participe la proiecte care conduc la integrarea valorilor promovate prin devoționalul zilnic. Pentru că fiecare zi de școală începe cu câteva minute în care elevii sunt conectați cu valori moral-spirituale extrase din Biblie și din alte cărți valoroase, elevii au pe parcursul unei luni mai multe activități sau proiecte prin care leagă informațiile cu acțiuni concrete. Spre exemplu, în luna mulțumirii, elevii exprimă mulțumirea pentru binecuvântările pe care le au pregătind pachete cu cadouri pentru copiii defavorizați.


Cadrele didactice 

Cadrele didactice angajate în învățământul primar sunt implicate în programe de formare continuă în cadrul instituției și în afara acesteia, care le dă posibilitatea atingerii performanței cu elevii. Acestea lucrează în echipe, pe cele 2 trepte, astfel că, pe timpul școlii primare, elevii au cel puțin două învățătoare, în funcție de evaluarea instituțională internă. Prin acest model de abordare educațională se împlinesc mai multe nevoi de dezvoltare, dintre care amintim: elevii beneficiază de un grad mai mare de bune practici, dat de punctele forte ale fiecărei învățătoare; elevii resimt mai ușor trecerea la nivelul gimnazial și au mai multă autonomie în învățare; profesorii se specializează mai mult pe un circuit mai scurt de școlarizare și pot aloca resurse suplimentare în planul relaționării.


After-school

Programul after-school este destinat elevilor ale căror familii nu au posibilitatea de a-i prelua la prânz. Viziunea noastră privind educația nu încurajează elevii să petreacă 8-10 ore în incinta școlii, dar, pentru cei ce trebuie să rămână, oferim supraveghere la teme, la joacă și la cluburile extracurriculare. Această supraveghere nu înseamnă ajutor la teme, care ar dăuna procesului de consolidare individuală a cunoștințelor, ci control al calității temelor efectuate individual de elevi. Elevii trebuie să își dezvolte autonomia prin progresul realizat chiar greșind și în asumarea responsabilității pentru calitatea lucrului efectuat, în mod gradual, pe măsură ce avansează în vârstă. Atât ajutorul dat de părinți acasă, cât și ajutorul dat de cadrele didactice în after-school-uri private, dăunează dezvoltării potențialului elevilor. În condiții de normalitate, în afara limitărilor date de pandemie, școala organizează sesiuni de consolidări cu învățătoarele claselor, care clarifică conținuturi pentru cei care au nevoie de întărire. 


Opționale

Cursurile opționale sunt menite să lărgească aria de învățare formală a elevilor prin abordarea unor domenii complementare, cum ar fi: limbi străine, șah, dezvoltare emoțională, robotică, traforaj, pian, chitară, vioară, programare, gimnastică artistică, kinetoterapie și alte cursuri propuse de părinți pentru care se găsește resursă umană. În condițiile restricțiilor date de pandemie, cursurile opționale sunt suspendate până la revenirea la normalitate.


Image
Image

Gimnaziu

  • Metodologie
  • Comunicarea
  • Proiecte
  • Evaluări
  • After-school
  • Consolidări
  • Concursuri
  • Opționale

Învățământul gimnazial are alocat pentru anul școlar  2022 - 2023 un număr de 10 clase astfel:

Clasa                                  Număr clase              Număr total locuri                  Număr locuri libere

Clasa a V-a                          3 clase                           52                                                    13

Clasa a VI-a                         3 clase                           56                                                     4

Clasa a VII-a                        2 clase                          40                                                      2

Clasa a VIII-a                       2 clase                          40                                                      0

Metodologie

În această etapă elevii trebuie să facă față unei pleiade de sarcini la fiecare disciplină pentru care se asigură profesori specializați și în acest sens, activitatea este organizată integrat. Toate evaluările sumative sunt programate în calendarul comun al profesorilor, astfel încât elevii să nu se confrunte într-o perioadă scurtă de timp cu mai multe evaluări și niciodată în aceeași zi. Este timpul în care elevii trebuie să își organizeze un program regulat de învățare individuală, iar ajutorul părinților trebuie să se limiteze doar la monitorizarea timpului și activităților. Modalitatea de lucru din școală este aplicativă și participativă, elevii având ocazia să întrebe, să încerce, să repete un procedeu și să noteze algoritmii de lucru, iar când este singur să se poată ghida din materialele obținute la clasă. Toate etapele lecției folosesc atât metode tradiționale, cât și metode moderne, pentru asigurarea unui echilibru care să conducă la învățarea pe termen lung.


Comunicarea

Atât în perioadele online, cât și în timpul învățării în sala de clasă este folosită o platformă de comunicare între profesori – elevi – părinți (adservio.ro), pentru ca mesajele, notele, absențele, observațiile, remarcile, proiectele, temele și alte elemente din activitatea școlară să fie vizibile în timp real și să poată fi regăsite ulterior. Se practică ora de consiliere a fiecărui profesor, timp în care părinții și elevii se pot programa pentru discuție individuală (suspendată în timpul pandemiei). 


Proiecte

Pentru conectarea disciplinelor la viața reală se parcurge un proiect transdisciplinar pe toată perioada anului școlar. Fiecare profesor proiectează activități în cadrul disciplinei sale, care să îndeplinească obiective din cadrul proiectului, în timpul orelor de curs. În final, subiectul abordat conduce la înțelegerea legăturii cunoștințelor cu viața reală. Un alt proiect permanent este legat de motto-ul școlii prin care se dorește integrarea valorilor de caracter. Astfel, fiecare zi beneficiază de un timp special devoțional în care sunt promovate prin metode variate valori morale, spirituale, academice, sociale, culturale și de alte tipuri, cu ajutorul Bibliei și al altor cărți valoroase. Elevii dezbat idei, vizionează mărturii, se roagă și realizează diverse activități prin care întăresc valoarea respectivă. Spre exemplu, în cadrul valorii ”perseverență” elevii stabilesc un nou obicei pentru care setează anumite standarde și îl practică timp de o lună. De asemenea, în școală se desfășoară multe proiecte extracurriculare pe clase, pe nivel sau pe școală, prin care elevii sunt conștientizați de nevoile societății (ecologie, subzistență, toleranță etc.).  În perioada pandemiei acestea sunt limitate.


Evaluări

Clasele a VI-a și a VIII-a se finalizează cu examene naționale, ceea ce face ca nivelul de stres să crească, dacă nu se dozează corect efortul în timp. De aceea, pe tot parcursul gimnaziului, profesorii folosesc tipul și timpul de evaluare sumativă corespunzător acestor evaluări. Pentru promovarea colaborării și respectului de sine al elevilor, profesorii asigură secretul notei la toate evaluările, iar competiția se duce cu sine, nu cu ceilalți. Practica evaluării continue a elevilor, atât pe secvențe mici, cât și pe secvențe mari se realizează oral, scris, prin proiecte individuale sau de grup și prin lucru suplimentar.


After - school

Se organizează doar dacă există suficienți elevi ca să formeze o grupă, iar aceștia sunt interesați de efectuarea temelor. În mod normal, elevii de gimnaziu merg singuri la școală și de la școală și stau singuri acasă


Consolidări

Profesorii disciplinelor supuse evaluărilor naționale organizează ore de consolidare gratuite pentru elevi, astfel încât aceștia să obțină rezultate bune și foarte bune. Dacă este necesar, formează mai multe grupe, în funcție de punctajele obținute la simulări. Profesorii școlii nu dau meditații în particular elevilor și nici nu încurajează meditațiile cu alți profesori, care ajung să îi bulverseze. Cea mai bună metodă este atenția concentrată la ore și la teme și cererea de ajutor, atunci când este necesar.


Concursuri, olimpiade

Elevii pasionați de anumite discipline, care studiază mai mult decât programa școlară, sunt încurajați să participe la concursuri și olimpiade.  Pentru cei care doresc, se organizează ore de pregătire suplimentară. .


Opționale

  • școala este centru de testare Cambridge și organizează susținerea examenelor YLE, PET, KET, FCE, CAE pentru care organizează cursuri de pregătire pe grupe. Elevii pot folosi certificatele obținute pentru admiterea la licee cu predare bilingvă și pentru bacalaureat. Taxele corespunzătoare fiecărui examen sunt comunicate de firma care certifică examenele și se plătesc după acordul profesorului coordonator.
  • Cursuri individuale de pian, cursuri pe grupe pentru robotică, șah, matematici aplicate, public speaking, dramă, cor – suspendate în timpul pandemiei.

Liceu

Pentru anul scolar 2022-2023 se fac inscrieri la profil Real, specializarea Stiintele Naturii și Profil Uman, specializarea Științe sociale. 

Fiecare clasă de maximum 15 locuri. 

Descoperire

Voluntariat

Excelenta


Image

Specializări

Proiectul pentru anul școlar 2022-2023 este pentru profilul Real, specializarea Științele Naturii, urmând a fi adăugată specializarea Matematică-Informatică și profilul Uman, specializările Filologie și Științe. Înscrierea pe specializări diferite se face începând cu clasa a XI-a, când se susțin diferențe la disciplinele de specialitate. În clasa a IX-a și a X-a, elevii studiază în cadrul profilului Real, specializarea Științele Naturii, care oferă o distribuție echilibrată a tuturor disciplinelor.


Metodologie

Elevii sunt provocați să învețe prin descoperire, prin explorare, prin cercetare individuală și de grup, fiind asistați îndeaproape de către profesori, pe drumul spre excelență. Prin abordarea pe bază de proiecte educaționale și prin proiectele extrașcolare elevii sunt aduși în contact cu viața reală, cu nevoile și așteptările societății, cu dificultățile și provocările altor elevi de vârsta lor. Elevii sunt stimulați să colaboreze, pentru ca potențialul de excelență în anumite domenii ale fiecăruia să deschidă posibilități și celorlalți.


Mentorat

Profesorii sunt pregătiți să răspundă nevoilor acestei vârste, de aceea, există un program de mentorat în care elevii își aleg mentori dintre profesorii care predau la clasa lor și petrec timp de calitate extrașcolar, pentru construirea de atitudini și comportamente adecvate profilului lor de liceeni. Mentorii respectă confidențialitatea comunicării și colaborează cu părinții și conducerea școlii în situația în care competența pedagogică trebuie dublată cea parentală sau specializată într-un anumit domeniu.


Parteneriate

Sunt dezvoltate mai multe parteneriate cu entități care oferă diferite domenii de interes. Deși elevii studiază la înalte standarde teoretice, filozofia educațională a instituției consideră esențial ca aceștia să fie aduși în contact cu practica, pentru a asocia cunoștințele cu viața reală, iar la finalul liceului să aibă o viziune clară despre traseul profesional la care doresc să acceadă.  În fiecare an școlar elevii trebuie să participe la un număr de ore practice în cadrul unei instituții și să obțină atestatul din partea acestora. În perioada pandemiei demersul este limitat de restricții.


Examene

La finalul liceului elevii susțin examenul de bacalaureat în limba română, conform legislației în vigoare. În proiect este Bacalaureatul Internațional care oferă posibilități mai multe de alegere a Universităților din toată lumea și de asemenea, un curriculum mai adaptat elevilor noștri.


Image