Proiectele liceului nostru

Proiectele Liceului Nostru

01

octombrie 2020
Back2Eden
detalii

14

septembrie 2020
Mai sănătos, mai înțelept, mai puternic
detalii

02

DECEMBRIE 2019
Luptă cu kilometri / luptă cu tine
detalii
Proiect finalizat!
PROIECT TRANSDISCIPLINAR, AN ȘCOLAR 2020-2021, SEM I

Mai sănătos, mai înțelept, mai puternic
Image
Trăind într-o societate în care există multe provocări și tentații de activiăți nesănătoase în care copiii sunt influențați ușor de ce se află în jur și de presiunea de grup, aceștia au nevoie să evalueze corect situațiile existente pentru a lua decizii sănătoase pentru o viață de calitate.
La vârsta şcolară mică, copiii își dezvoltă capacitatea de a face alegeri personale iar aceștia trebuie îndrumați și formați astfel încât să fie conștientizați că sănătatea lor fizică și mentală depinde de alegerile pe care le fac. Menținute, acestea devin, în timp, obiceiuri.
Pentru o disciplină mentală și fizică echilibrată, elevii au nevoie de crearea unui cadru ideal pentru a face alegeri bune pe care să le mențină. Considerăm că şcoala are la îndemână diverse şi multiple mijloace şi forme de realizare a unei bune pregătiri mentale și fizice a copiilor, care să se materializeze apoi în formarea unor comportamente și obiceiuri sănătoase.
Proiectul urmărește să identifice strategii de integrare a activitatilor sportive ale elevilor, împreună cu un stil de viata sănătos, cu bunăstarea fizică și mentală, în parcursul lor scolar, dezvoltându-le astfel o pregătire interdisciplinară.
Prezentare generală
Prin implementarea proiectului educaţional MAI SĂNĂTOS, MAI ÎNȚELEPT, MAI PUTERNIC, Liceul Teoretic Mihai Ionescu își propune identificarea şi găsirea de soluţii pentru menținerea sănătății elevilor şi participarea acestora la acţiuni concrete în cadrul şcolii şi localităţii, prin diferite metode şi strategii specifice.
Scop
Formarea obiceiurilor sănătoase, a autocontrolului și promovarea unei vieți de calitate.
Perioadă
14.09.2020- 29.01.2021
Loc de desfășurare
Școala, natură, parc, comunitate
Domenii de interes
Sănătate, Misiune, Caracter
Valori
Demnitate, Respect, Încredere, Empatie, Responsabilitate, Învățare, Creativitate, Inspirație, Colaborare, Perseverență
Discipline integrate
Limba română, Matematică, Educație civică, Religie, Dezvoltare personală, Științe, Arte vizuale și abilități practice, Muzică și mișcare, Educație fizică, Geografie, Istorie.
Competențe dezvoltate
 • Manifestarea interesului pentru promovarea unei vieți de calitate
 • Identificarea unor reguli de igienă personală
 • Aplicarea unor norme și reguli în vederea asigurării sănătății
 • Utilizarea echilibrată a resurselor media și tehnologice
 • Formularea unor concluzii ca urmare a consecințelor unor fenomene și acțiuni care influențează starea de bine a organismului
 • Dezvoltarea abilităților de relaționare cu ceilalți
Obiective
 • Cunoașterea modului de funcționare a organismului uman și nevoie acestuia
 • Înțelegerea efectelor factorilor de mediu asupra corpului omenesc și a nevoii de echilibru și moderație în toate aspectele vieții
 • Conșientizarea elevilor că depinde și de ei calitatea vieții lor
 • Îmbunătățirea condiției fizice a elevilor
 • Descoperirea lui Dumnezeu ca și creator și susținător al vieții
 • Responsabilizarea copiilor cu privire la nevoia de a proteja cu toții mediul înconjurător pentru a fi mai sănătoși
Conținuturi
 • Lumina solară
 • Alimentația sănătoasă
 • Apa
 • Aerul
 • Exercițiul fizic
 • Igiena personală
 • Cumpătarea
 • Utilizarea moderată a tehnologiei
 • Echilibrul mental și spiritual
 • Odihna
 • Încrederea în Dumnezeu
 • Efectele acțiunilor și ale obiceiurilor asupra organismului
 • Exemple de bune practici
Metode
Explicația, conversația euristică, demonstrația, exercițiul, experimentul, proiectul, jocul didactic, jocul de rol, studiul de caz, problematizarea, învățarea prin descoperire
Forme de realizare
Activități practice, expoziții, povestiri științifice, prezentări video, discuții pe marginea materialelor vizionate, acte de caritate, memorarea unor texte biblice
Resurse materiale
Echipament sportiv, Aparat fotografiat; Laptop; Tv; Tabla Interactivă; Alimente pentru preparare rețete culinare sănătoase (Fructe, Legume, Cereale, Semințe, Nuci, etc); Farfurii, pahare, furculițe, linguri și cuțite de plastic; Foarfece, Lipici, Vopsele, Pensoane, Pixuri, Creioane colorate, Foi A4, Cartoane colorate, Perforatoare, Capsatoare, Dosare plastic
Activități principale
 • Realizarea unor exerciții practice în vederea formării unor obiceiuri sănătoase
 • Prepararea unei rețete sănătoase împreună cu familia
 • Întocmirea unei cărți de rețete a clasei
 • Concursuri de ciclism și atletism în parcuri
 • Organizarea unor întâlniri cu invitați din domeniul sănătății (medici, psihologi)
 • Vizitarea unor cămine de copii și aziluri de bătrâni
 • Realizarea unor studii de caz referitoare la efectele nocive ale tehnologiei          (la clasele III – IV)
 • Realizarea unor planșe
 • Obiecte și machete pe tema sănătății
 • Drumeții în natură
 • Colectarea unor plante medicinale
 • Organizarea unor evenimente speciale (Ziua Alimentației și Expo Sănătate pentru copii)
Activități pe ani de studii

Clasa pregătitoare - Prietenii sistemului imunitar
Un curcubeu sănătos
Clasa I - Fantezie în farfurie, mâncăm frumos și sănătos
Să mâncăm un curcubeu – alimentație sănătoasă
Dialog cu doctorul – invitații și discuții
Sănătate prin sport- concurs cu activități sportive
Clasa a II-a Yummy! Cartea de rețete sănătoase și gustoase
Jurnal video: rețetele clasei
Clasa a III-a - Clubul fructelor și al legumelor
Borcanul cu provocări
Clasa a IV-a Sport și sănătate în toate – jurnal sportiv
Să gătim sănătos
Minte sănătoasă în corp sănătos (efectele folosirii tehnologiei în exces)

Evaluare
Observarea evoluției comportamentului elevilor de către părinții elevilor și cadrele didactice, aprecierea rezultatelor prin premii și diplome, expoziții cu lucrările copiilor
Monitorizare
Analiza punctuală a obiectivelor propuse și stabilirea unor noi strategii pentru continuarea proiectului, postarea pe site-ul școlii a unor informări cu rezultatele obținute.
Diseminare
Proiectul va fi prezentat în cadrul comisiei metodice consiliilor profesorale și a ședințelor cu părinții și publicat pe site-ul școlii
Rezultate așteptate
Rezultatele așteptate vizează introducerea unor schimbări în viața elevilor în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase și dobândirea unor atitudini corecte față de tot ce le este dăunător.
Image

BACK2EDEN


Proiect Transdisciplinar pentru Gimnaziu și Liceu

ARGUMENT

Trăim într-un  secol  agitat în care lucrurile par scăpate de sub control.  Majoritatea oamenilor fiind nevoiți să trăiască  în centre urbane, au pierdut contactul cu mediul natural în care au fost așezați la începuturile istoriei. Totuși, în ciuda miilor de ani ce ne despart de punctul 0 al existenței umane, natura încă își descoperă frumusețea, iar cercetătorului atent îi vorbește chiar despre Creatorul său. Știința, alături de religie, ne oferă o înţelegere mai bună şi mai sensibilă a lumii care ne înconjoară, a locului pe care îl ocupăm în ea şi a sensului şi destinului nostru final. În plus, educația poate contribui la dezvoltare armonioasă a elevului, ce implică domeniile: fizic, mental și spiritual. „Sistemul de educație instituit la începutul lumii trebuia să fie un model pentru om de-a lungul întregii perioade de timp din viitor. Ca o ilustrație a principiilor Sale, în Eden, căminul primilor noștri părinți, a fost înființată o școală model. Grădina Edenului era sala de clasă, natura era manualul, Creatorul Însuși era învățătorul și părinții familiei omenești erau studenții.”(Educație, E.G.White)

Acest proiect transdisciplinar BACK2EDEN își propune să-i orienteze pe elevi spre cercetarea designului inteligent din natură, demers ce le va întări convingerile „că aceleași legi care guvernează lucrurile din natură și evenimentele vieții trebuie să aibă stăpânire asupra noastră, acestea fiind date pentru binele nostru și că numai în ascultare față de ele putem găsi adevăratul succes și fericirea.” (Idem)  În plus, lecțiile de viață însușite de elevi îi vor pregăti să devină cetățeni ai noului Eden (Paradis) descris de Biblie. Astfel privind BACK2EDEN se pot pregăti mai bine pentru a ajunge BACK2EDEN.

De asemenea, pe măsură ce proiectul se va derula și vor fi studiate diferitele sisteme educaționale și personalități care au avut un impact major asupra dezvoltării omenirii, elevii  vor  descoperi importanța valorilor care au stat la baza succesului: curajul, motivația, perseverența, respectul, compasiunea, mulțumirea, toleranța.

PERIOADA
Octombrie 2020 - Mai 2021
LOCUL DE DESFĂȘURARE
• Școală
• Comunitate
• Natură
• Parc
• Mediu personal
SCOPUL
Descoperirea designului inteligent în natură și a rolului educației în formarea unor convingeri privind responsabilitatea față de natură, față de cei din jur și față de propria persoană.
PREZENTARE GENERALĂ
Prin implementarea proiectului educaţional „BACK2EDEN”, elevii și profesorii implicați își propun identificarea  dovezilor proiectării inteligente, descoperirea frumuseții intenționate în creație și cercetarea diferitelor sisteme educaționale și a influenței acestora asupra spiritualității elevilor.
VALORI PROMOVATE
• Responsabilitate
• Respect
• Compasiune
• Perseverență
• Mulțumire
•Toleranța
DOMENII DE INTERES
• Educație
• Ecologie
• Arheologie
•Sănătate
• Misiune
DISCIPLINE INTEGRATE
• Limba română
• Matematică
• Fizică
• Chimie
• Biologie
•Geografie
• Istorie
• Religie
• Educație muzicală
• Educație fizică
• Educație plastică
• Educație socială
• Limbi moderne
• TIC
RESURSE MATERIALE
• Articole științifice (reviste de specialitate, internet)
• Enciclopedii
• Atlase
• Cărți de specialitate
• Materiale din natură
• Portofolii
• Postere
• Videoclipuri
• Bloguri
• Platforme digitale
• Recuzită
METODE
• Conversaţia euristică
• Explicaţia
• Brainstorming
• Problematizarea
• Învăţarea prin descoperire
• Jocul de rol
FORME DE REALIZARE
• Experimente
• Activități în aer liber/natură
• Drumeţii
• Expoziţii
• Analize și sinteze
• Cartoscheme
• Audiţii
• Dezbateri
• Dramatizări
• Redactare de texte
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE
Realizarea unui logo sau motto al proiectului
• Expoziție de desene/postere în scoala
• Drumeții/lecții în natură pentru a observa pe viu plantele și animalele în mediul lor natural de viață
• Expoziții de fotografii
• Experimente în cadrul orelor de științe
• Realizarea de videoclipuri
• Realizarea unor activități (program artistic, dramatizare) cu ocazia Zilei Educației
• Grafice și tabele numerice
• Realizarea unor eseuri cu tema dată în cadrul orelor de Limba română sau Limbi moderne
• Realizarea de machete/hărți ale unor arii geografice
OBIECTIVELE PROIECTULUI
• Studiul naturii și descoperirea dovezilor designului inteligent
• Producerea de mesaje specifice diferitelor discipline implicate în proiect
• Responsabilizarea participanților implicați în proiect cu privire la protejarea mediului înconjurător
• Îmbunătățirea condiției fizice a copiilor
• Cunoaștere lui Dumnezeu prin intermediul naturii
• Valorizarea rolului educației în viața omului
• Identificarea adevăratelor modele din societate bazate pe valorile iudeo-creștine și însușirea acestora
CONȚINUTURI
• Natura în Biblie - dovezi ale existenței unui Creator
• Fenomene fizice întâlnite în natură
• Corpul omenesc – dovada unui design inteligent
• Pământul și învelișurile sale
• Simetria în natură
• Raportul de aur
• Influența artei asupra corpului uman și a naturii
• Deprinderi motrice ale omului de-a lungul filogenezei
• Relațiile interumane bazate pe dragoste
• Istoriile de viață – dovada providenței în viața oamenilor
• Școala de-a lungul istoriei
• Profețiile
COMPETENȚE
• Participarea elevilor la interacțiunile verbale ce se realizează de-a lungul etapelor prezentului proiect
• Redactarea textului scris, urmărind utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii
• Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional
• Selectarea de clipuri audio/video în vederea realizării de proiecte pe o temă dată
• Identificarea unor fenomene/relații/procese din mediul înconjurător
• Dezvoltarea atitudinii pozitive față de natură și mediu, de ocrotire, protejare
• Experimentarea motricității elevilor
• Realizarea documentării pe baza unor articole din presă, cărți, reviste sau internet
• Explorarea unor aspecte culturale
• Evidențierea legăturii dintre mediul înconjurător și evoluția societății omenești pe baza informațiilor obținute
• Analizarea unor situații practice cu ajutorul rapoartelor/statisticilor
• Stimularea creativității și inovației prin utilizarea TIC.
EVALUARE
• Observarea curentă
• Aprecierea rezultatelor prin diplome
• Expoziţii cu lucrări ale copiilor
• Afişe, postere, chestionare
• Realizarea unor portofolii, proiecte individuale și de echipă cu ajutorul instrumentelor TIC
MONITORIZAREA PROIECTULUI
• Discuții;
• Videoclipuri
• Postarea desfășurării proiectului precum și a rezultatelor obținute, pe site-ul şcolii
DISEMINAREA PROIECTULUI
• Prezentarea proiectului în cadrul consiliului profesoral şi a şedinţelor cu părinţii
• Publicarea proiectului pe site-ul școlii
REZULTATE AȘTEPTATE
• Elevii îşi formează o concepţie corectă privind originea vieții și o înțelegere mai bună a propriei responsabilități în raport cu mediul și cu scopul existenței
• Se iniţiază în diferite metode de investigare științifice
• Își consolidează competențele de comunicare
• Își dezvoltă gândirea critică în raport cu dovezile existente
• Devin mai receptivi la normele de comportament în şi faţă de natură
• Internalizează valorile promovate de personalitățile abordate de-a lungul proiectului
• Își dezvoltă convingeri personale privind implicarea unui Dumnezeu creator în propria viață
• Își însușesc valori și se pregătesc pentru a deveni cetățeni responsabili ai acestei lumi și a celei viitoare.