Dacă doriți să contribuiți financiar la creșterea calității actului educațional desfășurat în instituția noastră de învățământ, puteți folosi una din următoarele destinații:

  1. Achiziție de table interactive în sălile de clasă;
  2. Proiectul de construcție pentru noua clădire;
  3. Burse private pentru elevi.

Puteți contribui folosind una din următoarele căi:

  • Completarea Declarației 230 în favoarea ASOCIAȚIEI ”Liceul Teoretic Mihai Ionescu”, care direcționează 3,5% din impozitul pe salariu deja plătit ca angajat cu contract de muncă. Declarația 230 cu datele înscrise deja este atașată mai jos. Pentru completarea corectă vă rugăm să studiați ghidul de completare atașat.
  • Completarea în Declarația unică 212 - de către persoanele fizice care desfășoară activități independente, liberale, profesioniști din diverse domenii a datelor ASOCIAȚIEI noastre la capitolul în care puteți direcționa 3,5% din impozit.
  • Completarea unui Contract de sponsorizare pentru ASOCIAȚIA ”Liceul Teoretic Mihai Ionescu”. Contractul este atașat mai jos. La obiectul contractului specificați destinația banilor. Sumele oferite ca sponsorizare vor fi operate în contabilitate din impozitul datorat statului, conform legilor căruia se supune contractul.

 

Datele asociației noastre:

ASOCIAȚIA LICEUL TEORETIC MIHAI IONESCU

COD FISCAL: 12483090

IBAN: RO 21 RNCB 0084 0107 6864 0001

B.C.R. SECTOR 3  

Declaratia 230

Descarca