Pentru a vă înscrie pe lista de rezervări completați formularul!


Înscrieri la grădiniță

Acte necesare:

 • Fișă de înscriere (dublu exemplar) – se ridică de la secretariatul școlii și se depun ambele exemplare completate pentru a fi semnate și înregistrate
 • Contract educațional (dublu exemplar) – se ridică de la secretariatul școlii și se depun ambele exemplare completate pentru a fi semnate și înregistrate
 • Copie după cărțile de identitate a ambilor părinți
 • Copie după certificatul de naștere al copilului
 • Fișă medicală cu tot istoricul de sanatate la zi
 • Taxă administrare dosar: 100 lei <br>– se achită la casieria școlii
 • Dosarul cu acte și taxa de înscriere nu se restituie în cazul în care familia renunță la locul pe care s-a înscris.

anul școlar 2019-2020

Înscrierea în grădinița “Mihai Ionescu” este precedată de rezervarea on-line prin formularul de mai sus. Aceasta se poate face în orice perioadă a anului școlar. Înainte de începerea propriu-zisă a înscrierilor, de obicei în luna martie, părinții sunt invitați împreună cu copilul la un interviu, în ordinea în care s-au făcut rezervările. Interviul are drept scop cunoașterea personală reciprocă, verificarea corectitudinii informațiilor deținute de familie despre grădiniță și stabilirea unui parteneriat familie-grădiniță. După interviu se comunică părinților dacă copilul este admis și se trece la etapa efectivă de înscriere prin depunerea la secretariat a actelor necesare la dosarul personal al preșcolarului. Au prioritate copiii care au frați/surori care frecventează deja unitatea de învățământ.

Înscrieri la clasa pregătitoare

Acte necesare:

 • Fișă de înscriere (dublu exemplar) – se ridică de la secretariatul școlii și se depun ambele exemplare completate pentru a fi semnate și înregistrate
 • Contract educațional (dublu exemplar) – se ridică de la secretariatul școlii și se depun ambele exemplare completate pentru a fi semnate și înregistrate
 • Copie după cărțile de identitate a ambilor părinți
 • Copie după certificatul de naștere al copilului
 • Fișă medicală cu tot istoricul de sanatate la zi
 • Taxă administrare dosar: 100 lei <br>– se achită la casieria școlii
 • Recomandarea CMBRAE (pentru copiii care împlinesc 6 ani după 31 august) – se va aduce când va fi eliberată.

Dosarul cu acte și taxa de înscriere nu se restituie în cazul în care familia renunță la locul pe care s-a înscris.

Anul școlar 2019-2020

Înscrierile în clasa pregătitoare se efectuează în perioada comunicată de Ministerul Educației NaționaleDe regulă în lunile februarie-martie. Aceasta are loc la sediul școlii, in Strada Căuzași nr.43, sector 3. Având în vedere solicitările foarte numeroase, criteriile de înscriere ale școlii sunt:

 • Copilul provine din grădinița Mihai Ionescu
 • Copilul are frați/surori mai mari înscriși în școala Mihai Ionescu+rezervare on-line
 • Copilul vine din grădiniță parteneră cu școala Mihai Ionescu+rezervare on-line
 • Rezervare on-line efectuată în orice perioadă a anului pe formularul postat in aceasta pagina (top).

Transferuri

Acte necesare la transfer:

 • Acord de transfer – se ridică semnat de la secretariatul școlii și se duce la școala de proveniență
 • Cerere pentru foaia matricolă și fișa medicală – se ridică completat de la secretariatul școlii și se duce la școala de proveniență
 • Fișă de înscriere (dublu exemplar) – se ridică de la secretariatul școlii și se depun ambele exemplare completate pentru a fi semnate și înregistrate
 • Contract educațional (dublu exemplar) – se ridică de la secretariatul școlii și se depun ambele completate pentru a fi semnate și înregistrate
 • Copie după cărțile de identitate a ambilor părinți
 • Copie după certificatul de naștere al copilului
 • Fișă medicală cu tot istoricul de sanatate la zi – se obține de la școala de proveniență
 • Fișa matricolă sau adeverința de studii – se obține de la școala de proveniență după ce se depune cererea și avizul de transfer
 • Taxă administrare dosar: 100 lei <br>– se achită la casieria școlii

Dosarul cu acte și taxa de înscriere nu se restituie în cazul în care familia renunță la locul pe care s-a înscris.
Transferurile se efectuează în limita locurilor disponibile, în vacanțele școlare. Pentru a ocupa un loc care se eliberează, persoanele interesate trebuie să aibă rezervare anterioară on-line pe baza formularului postat în această pagină (top).

Înaintea vacanței de vară, dacă sunt locuri disponibile copiii sunt invitați la școală, pentru a participa la 1-2-3 zile de cursuri, în clasa în care doresc să se transfere. Cu această ocazie, vor susține evaluările la limba română și matematică alături de elevii școlii noastre. Pot primi aviz favorabil pentru transfer elevii care obțin minimum nota 7 (pentru gimnaziu) și calificativul B (pentru primară). Dacă elevul a studiat alte limbi decât limba engleză (L1) și limba franceză (L2) trebuie să susțină un test în cadrul unei comisii special formate și să obțină minimum nota 5.

Echivalări studii

În conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor și potrivit cu Ordinul M.E.C.S. nr. 5268/2015, elevii care vin din alte țări și doresc să se înscrie la Liceul Teoretic “Mihai Ionescu” trebuie să depună la școală un dosar ce conține următoarele documente:

 • Cerere tip pentru echivalarea studiilor
  – se ridică de la secretariat
 • Acordul unității noastre de învățământ
  – se ridică de la secretariat
 • Foaie matricolă pentru clasele din România în original (dacă este cazul)
 • Foaia sau foile matricole eliberate de o unitate de învăţământ din străinătate sau de organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, din care să rezulte disciplinele studiate şi calificativele/notele obţinute – copii (şi traduceri autorizate dacă sunt din țări în afara uniunii Europene)
 • Certificat de naștere/pașaport – copie
 • Actele de identitate al părinților – copie
 • Taxă administrare dosar: 100 lei – se achită la casieria școlii

Dosarul cu acte și taxa de înscriere nu se restituie în cazul în care familia renunță la locul pe care s-a înscris.<br>

Acest dosar este depus de către școală la Inspectorat, după ce școala împreună cu părinții au stabilit clasa pentru care vor depune cerere, pe baza unei testări a elevului.<br>

Adresa de echivalare se eliberează în 30 de zile. De la începutul perioadei elevul va participa la cursuri ca audient, nefiind înmatriculat. Părinții întocmesc contract de școlarizare și depun toate actele specificate la secțiunea ”Transferuri”.