Pentru a vă înscrie pe lista de rezervări completați formularul!


Înscrieri la grădiniță

Acte necesare:

 • Fișă de înscriere (dublu exemplar) – se ridică de la secretariatul școlii și se depun ambele exemplare completate pentru a fi semnate și înregistrate.
 • Contract educațional (dublu exemplar) – se ridică de la secretariatul școlii și se depun ambele exemplare completate pentru a fi semnate și înregistrate.
 • Copie după cărțile de identitate a ambilor părinți.
 • Copie după certificatul de naștere al copilului.
 • Fișă medicală cu tot istoricul de sanatate la zi.
 • Taxă administrare dosar: 100 lei – se achită la casieria școlii sau în contul bancar. Aceasta nu se restituie după ce copilul a fost înscris, dacă familia solicită rezilierea contractului.
 • Toate documentele trebuie să fie completate şi semnate de ambii părinţii/tutori, pentru a se efectua înscrierea.

anul școlar 2022-2023

Înscrierea în grădinița “Mihai Ionescu” este precedată de rezervarea on-line prin formularul de mai sus. Aceasta se poate face în orice perioadă a anului școlar. Înscrierea propriu-zisă se face primăvara, înainte de înscrierile în grădniţele de stat. Astfel, odată cu apariţia Metodologiei de înscriere în grădiniţele de stat, se stabileşte calendarul propriu de înscriere şi sunt contactaţi toţi părinţii care au completat formular de rezervare. Procedura de cunoaştere este stabilită în fiecare an, în funcţie de numărul de rezervări şi, mai nou, de măsurile de restricţie date de pandemie. După cunoaştere, când are loc un interviu cu părinţii şi copiii, are loc semnarea contractului, depunerea actelor necesare şi înscrierea în SIIIR (baza de date naţională). Interviul are drept scop cunoașterea personală reciprocă, verificarea corectitudinii informațiilor deținute de familie despre grădiniță și stabilirea principiilor parteneriatului familie-grădiniță. În cazul în care numărul de rezervări este mai mare decât numărul de locuri, au prioritate copiii care au frați/surori care frecventează deja unitatea de învățământ.

Înscrieri la clasa pregătitoare

 

Acte necesare:

  • Fișă de înscriere (dublu exemplar) – se primeşte de la secretariatul școlii și se depun ambele exemplare completate pentru a fi semnate și înregistrate.
  • Contract educațional (dublu exemplar) – se primeşte de la secretariatul școlii și se depun ambele exemplare completate pentru a fi semnate și înregistrate.
  • Copie după cărțile de identitate a ambilor părinți.
  • Copie după certificatul de naștere al copilului.
  • Fișă medicală cu tot istoricul de sanatate la zi.
  • Taxă administrare dosar: 100 lei - se achită la casieria școlii sau în contul bancar.
  • Pentru copiii care împlinesc 6 ani între 31 august-31 decembrie este necesară Recomandarea scrisă din partea grădiniței de proveniență iar dacă copiii care nu au fost înscriși într-o grădiniță, este necesară evaluarea pe bază de programare la CMBRAE . 
  • Toate documentele trebuie să fie completate şi semnate de ambii părinţii/tutori, pentru a se efectua înscrierea.

Anul școlar 2022-2023

Înscrierile în clasa pregătitoare se efectuează în perioada comunicată de Ministerul Educației Naționale, în primele zile. Prin înscriere se înţelege introducerea copilului în SIIIR (baza de date naţională).

De regulă, Metodologia de înscriere este publicată de Ministerul Educaţiei în lunile februarie-martie.

Paşii procedurali pentru înscrierea în clasa pregătitoare sunt:

 • După apariţia Metodologiei de înscriere sunt contactaţi pe e-mail toţi cei care au efectuat rezervarea pe site şi sunt invitaţi la interviu.
 • Cu ocazia interviului se clarifică toate aspectele parteneriatului şcoală-familie cu părinţii, iar copiii participă la o activitate evaluativă cu cadrele didactice din învăţămntul primar.
 • După ocazia descrisă anterior se transmite pe e-mail lista cu copiii admişi pentru înscriere şi se comunică termenul până la care se pot depune actele. De asemenea, se publică lista de rezervă, în cazul în care nu se prezintă la înscriere toate familiile.
 • Demersurile privind depunera actelor şi semnarea contractului au loc înainte de prima zi de înscriere în care se deschide aplicaţia informatică, pentru ca atât părinţii, cât şi instituţia de învăţământ să poată alege din mai multe opţiuni.

  Criteriile de departaje a copiilor sunt:

 • Copilul provine din grădinița Mihai Ionescu, iar părinţii au confirmat cu educatoarea grupei rezervarea locului.
 • Copilul are frați/surori mai mari înscriși în instituţia "Mihai Ionescu", iar părinţii au efectuat rezervarea on-line pe site.
 • Copilul provine dintr-o grădiniță parteneră cu grădiniţa "Mihai Ionescu", iar părinţii au completat formularul de rezervare on-line pe site.
 • Rezervare on-line efectuată în orice perioadă a anului pe formularul postat in aceasta pagina (top).
 • Instituţia îşi rezervă dreptul de a nu înscrie în clasa pregătitoare copiii care nu împlinesc 6 ani până la data de 31 decebrie 2021, chiar dacă aceştia obţin certificat de la CMBRAE. Această decizie are în vedere starea de bine pe termen lung a copilului.

Transferuri

Acte necesare la transfer:

 • Formular tip cu Acordul de transfer – se primeşte de la secretariatul instituţiei și se duce la școala de proveniență.
 • Cerere pentru foaia matricolă și pentru fișa medicală – se primeşte tipizat de la secretariatul școlii și se depune la școala de proveniență.
 • Fișă de înscriere (dublu exemplar) – se primeşte de la secretariatul școlii și se depun ambele exemplare completate pentru a fi semnate și înregistrate.
 • Contract educațional (dublu exemplar) – se primeşte de la secretariatul școlii și se depun ambele completate pentru a fi semnate și înregistrate.
 • Copie după cărțile de identitate a ambilor părinți.
 • Copie după certificatul de naștere al copilului.
 • Fișă medicală cu tot istoricul de sanatate la zi primită de la școala de proveniență în urma cererii.
 • Foaia matricolă sau adeverinţa de studii, primită de la şcoala de provenienţă, în urma depunerii cererii.
 • Taxă administrare dosar: 100 lei – se achită la casieria școlii, sau în contul bancar. Aceasta nu se restituie în cazul în care familia renunță la locul pe care s-a înscris.
Transferurile se efectuează în limita locurilor disponibile, în vacanțele școlare. Pentru a ocupa un loc care se eliberează, persoanele interesate trebuie să aibă rezervare anterioară on-line pe baza formularului postat în această pagină (top).

Înaintea vacanței de vară (sau intersemestriale), dacă sunt locuri disponibile, elevii sunt invitați la școală, pentru a participa la 1-2-3 zile de cursuri, în clasa în care doresc să se transfere. Cu această ocazie, vor susține evaluările la limba română și matematică la nivelul clasei respective. Pot primi aviz favorabil pentru transfer elevii care obțin minimum nota 7 (pentru gimnaziu) și calificativul B (pentru primară). Dacă elevul a studiat alte limbi decât limba engleză (L1) și limba franceză (L2) trebuie să susțină test şi la aceste limbi și să obțină minimum nota 5. Nu sunt admişi la testare elevii care au nota scăzută la purtare pe probleme de comportament.

Echivalări studii

În conformitate cu Metodologia aprobat[ prin Ordinul M.E.C. nr. 5638/2020, elevii care vin din alte țări și doresc să se înscrie la Liceul Teoretic “Mihai Ionescu” trebuie să depună la școală un dosar ce conține o serie de documente.<br>
Acest dosar este depus de către școală la Inspectorat, după ce școala împreună cu părinții au stabilit clasa pentru care vor depune cerere, pe baza unei testări a elevului.<br>
Adresa de echivalare se eliberează în 30 de zile. În perioada în care elevul aşteaptă echivalarea studiilor, participă la cursuri ca audient, nefiind înmatriculat. Părinții întocmesc contract de școlarizare și depun toate actele specificate la secțiunea ”Transferuri”.

Conţinutul dosarului de echivalare:

 • Cerere tip pentru echivalarea studiilor – se primeşte de la secretariat.
 • Acordul unității noastre de învățământ – se primeşte de la secretariat.
 • Foaie matricolă pentru clasele din România în original (dacă este cazul).
 • Foaia sau foile matricole eliberate de o unitate de învăţământ din străinătate sau de organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, din care să rezulte disciplinele studiate şi calificativele/notele obţinute – copii (şi traduceri autorizate dacă sunt din țări în afara uniunii Europene).
 • Certificat de naștere/pașaport – copie.
 • Actele de identitate al părinților – copie.
 • Taxă administrare dosar: 100 lei – se achită la casieria școlii şi nu se restituie în caz de renunţare la transfer.