Anul școlar 2020-2021

În anul școlar 2020-2021 funcționează o singură clasă a IX-a, cu 16 locuri la profil Real, specializarea Științele Naturii.
Se studiază disciplinele din programa școlară aprobată de Curriculumului Național, pe baza unei scheme orare adaptate pentru învățământul privat.


METODOLOGIE

Elevii sunt provocați să învețe prin descoperire, prin explorare, prin cercetare individuală și de grup, fiind asistați îndeaproape de către profesori, pe drumul spre excelență.
Prin abordarea pe bază de proiecte și prin ocaziile de voluntariat în cadrul parteneriatelor existente, se urmărește conexiunea cu viața reală și pregătirea elevilor pentru nivelul următor, cel al alegerii profesiei.
Astfel elevii traversează această perioada învățând să trăiască cu un scop.

Taxa

Taxa scolara anuala este de 5000 lei si se poate achita in 10 rate, din septembrie, pana in iunie. Pentru achitarea integrala pana la 30 septembrie, se acorda un discount de 5%.

Cont bancar pentru plata taxei școlare:

Titular: Liceul Teoretic Mihai Ionescu

Banca: Banca Comerciala Romana

RO38 RNCB 0082 1364 6931 0001

Filiala Unirii