Our Core our values

Anul scolar

Pentru anul scolar 2020-2021 se fac inscrieri la profil Real, specializarea Stiintele Naturii, clasa a IX-a, maximum 15 locuri.
Se studiaza disciplinele din programa scolara aprobata de Curriculumului National, pe baza unei scheme orare adaptate pentru intamantul privat.

Scopul nostru

Elevii sunt provocati sa invete prin descoperire, prin explorare, prin cercetare individuala si de grup, fiind asistati indeaproape de catre profesori, pe drumul catre excelenta.
Prin abordarea pe baza de proiecte si prin ocaziile de voluntariat in cadrul parteneriatelor existente, se urmareste conexiunea cu viata reala si pregatirea elevilor pentru nivelul urmator, cel al alegerii profesiei.
Astfel elevii traverseaza aceasta perioada invatand sa traiasca cu sens.

Taxa

Taxa scolara anuala este de 5000 lei si se poate achita in 10 rate, din septembrie, pana in iunie. Pentru achitarea integrala pana la 30 septembrie, se acorda un discount de 5%.

Cont bancar pentru plata taxei școlare:

Titular: Liceul Teoretic Mihai Ionescu

Banca: Banca Comerciala Romana

RO38 RNCB 0082 1364 6931 0001

Filiala Unirii