Bine ati venit!


Liceul Teoretic "Mihai Ionescu" este locul în care va așteaptă o echipă de oameni uniți de valori și idealuri comune. Pentru că întotdeauna copiii sunt pe primul loc în planurile și deciziile pe care le luăm, sunt convinsă că aici este locul în care fiecare copil poate avea o experiență educațională benefică pentru tot restul vieții. Legăturile create între copii și între aceștia și profesorii lor, pe fondul învățării formale și nonformale, determină starea de bine atât de necesară pentru că învățarea să se producă natural. În planul și sub protecția lui Dumnezeu, pe care Îl rugăm zilnic să fie cu noi, traversăm împreună victorii și eşecuri care ne afirmă umanitatea, mergând mereu înainte.
Să aveți o călătorie cu sens!

Image
Echipa


Anul fondarii
0
Clase
0

Liceul nostru.

Misiune şi valori

Elevi
0

Dezvoltăm în parteneriat cu comunitatea locală, un mediu favorabil educării formale și nonformale, menite să conducă la formarea unui caracter inspirat de valorile creștine. Prin programele și activitățile pe care le desfășurăm, creăm condițiile atingerii excelenței educaționale, alături de credința în Dumnezeu și respectul pentru om. Promovăm nivelul cel mai mare de dezvoltare pentru potențialul fiecărui elev și stimulăm elevii să-și continue dezvoltarea personală pe tot parcursul vieții, contribuind la binele societății în care trăiesc. Considerăm prioritară starea de bine în educația elevilor, educând constant pentru relații de calitate, bucurie în învățare și protejarea mediului înconjurător.

Virează 3,5% din impozit.

POTI VIRA 3,5% DIN IMPOZITUL PLĂTIT DEJA PE SALARIU, ÎN FAVOAREA ȘCOLII NOASTRE ASTFEL:
1.Descarcă și completează formularul 230
2.La pct.I se completează toate rubricile cu datele personale complete din cartea de identitate;
3.La pct. III, subpunctul 2 se completează cu datele scolii (in formularul de la sectiunea Documente aceste date sunt deja completate) și cu suma ce urmează a fi virată (3,5% din impozitul pe anul 2019). În situația în care nu se cunoaște suma nu se va completa rubrica destinată acesteia, caz în care organul fiscal va calcula din baza de date, după CNP și va vira suma admisă, conform legii;
4.Se semnează la rubrica „Semnatură contribuabil”.
5.Depune formularul la Administratia Financiară de sector, sau la școală, pentru a fi depuse împreună cu altele.
Descarcă formularul 230

Povestea Școlii

Înființare

În anul 1999, după zile și nopți de planuri, câțiva oameni ce visau la educația creștină, dintre care amintim pe Gabriela Suciu, Beniamin Roșca și Gheorghe Panait, deschid ușile primei clase I a școlii ce avea să primească numele regretatului profesor și pastor Mihai Ionescu. Biserica Adventistă aprobă și este parte în acest demers, ceea ce face ca pentru 5 ani, școala să funcționeze în clădirea Bisericii Adventiste de pe str. Labirint 116.
Image

Primii elevi

Prima clasă I are 10 elevi: Angelescu Silvia, Bulgaru Claudia Cristiana, Gadea Cătălin, Marcai Emanuela, Popa Emanuela Diana, Prioteasa Ionuț Constantin, Safta Sergiu Cristian, Suciu Ana-Maria Alina, Voicilă Denisa Helen, Voicu Cristina Emanuela.
Image

Dezvoltare

În toamna anului 2004 școala se mută în spațiul actual, proaspăt renovat și dotat, care oferea la acea dată săli și spații auxiliare mai mult decât suficiente. În vara anului 2007 finalizează clasa a VIII-a prima promoție de elevi, cu promovabilitate 100%, procent ce va deveni emblema unității de învățământ. În primăvara anului 2005 se primește autorizarea în actualul spațiu pentru trei niveluri de învățământ: grădiniță, primară și gimnaziu. Începând cu anul 2008 încep înscrierile pentru clase paralele pe același nivel de studiu, iar în anul 2011 are loc acreditarea celor trei niveluri menționate și autorizarea nivelului liceal. O dată cu nivelul nivelul liceal, spațiile devin neîncăpătoare și încep planurile de extindere, care se realizează anul următor, prin mutarea grădiniței și a claselor pregătitoare în sediul actual
Image

Curriculum

În planul formal, unitatea de învățământ este acreditată pentru nivelurile Preșcolar, Primar și Gimnazial pentru Curriculum Național prin OMECTȘ 5611 din 10.10.2011 și autorizată pentru nivelul Liceal, profil Real, specializarea Științele Naturii prin OMECTȘ 5408 din 12.09.2011. Acest tip de curriculum, este îmbogățit prin:

 • examene Cambridge pentru limba engleză;
 • clase cu învățământ intensiv engleză;
 •  consolidarea cunoștințelor la disciplinele supuse examenelor naționale;
 •  proiecte transdiciplinare semestriale sau anuale pentru fiecare nivel de învățământ;
 •  programe de devoțiune pentru promovarea zilnică a valorilor;
 •  cursuri la decizia școlii preponderent practice, pentru atingerea obiectivelor propuse.

În planul nonformal, unitatea de învățământ dezvoltă o paletă largă de proiecte și programe extrașcolare și extracurriculare, prin care elevii sunt conectați la valorile promovate și motivați pentru o viață de calitate. Dintre acestea amintim:

 •  Proiecte Erasmus+: ”Maintaining an evergreen teaching in the age of 3.0”, ”Ready2Aid”.
 • Proiecte umanitare: ”Zâmbet în cutie”, ”Friends Beyond Borders”, ”Perechea de inimi”;
 • Proiecte de dezvoltare intelectuală: ”Cărțile sunt o comoară”, ”Lecturici”;
 • Proiecte ecologice: ”Prietenii naturii”, ”Eco școala”;
 • Proiecte de sănătate și recreere;
 • Ziua nonformală a lunii.

Pentru viitor, în planul formal, urmează autorizarea profilului Uman la nivelul liceal, iar în planul nonformal, dezvoltarea unor programe de parteneriat prin care elevii să ia contact cu diverse problematici actuale.

Image